e-Defter

e-Defter

e-Defter Nedir ?

e-Defter; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.

İlgili Mevzuat

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Kimler e-Defter Kullanabilir ?
e-Defter Ne İşe Yarar ? Faydası nedir ?
e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır ?
Pro Defter Uygulaması
Kimler e-Defter Kullanabilir ?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi herhangi bir ciro ya da fatura miktar sınırlaması olmaksızın dilediği zaman E-Deftere geçebilir. İki tür E-Defter kullanıcısı vardır. Birinci tür kullanıcılar zorunluluk kapsamında E- Deftere geçiş yapan kullanıcılar. Eğer siz de devlet tarafından açıklanan yıllık ciro limitini aştıysanız, zorunlu E-Fatura mükellefi olursunuz ve takip eden sene başı itibariyle E- Deftere geçişinizi tamamlamanız gerekmektedir. İkinci tür ise gönüllü E-Defter kullanıcısıdır.

e-Defter Ne İşe Yarar ? Faydası nedir ?

Tek Formatta Çözüm

GİB kılavuzlarında belirtilen standartlara ve formatlara uygun olarak hazırlanan e-Defter ile özel ya da kamu kuruluşları ile aranızdaki tüm bilgi alışverişini uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Hızlı ve Kolay Kullanım

Bulut ortamında yer alan defterlerinize ve berat dosyalarınıza dilediğiniz zaman ulaşma ve uzaktan kontrol etme imkanına sahip olursunuz.

Maliyet Tasarrufu

Arşivleme, noter ve baskı gibi işlemleriniz için harcadığınız maliyeti ve iş gücünü farklı alanlarda kullanmanıza olanak sağlar.

Siz de Rahat Edin!

Kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defteri elektronik ortama hemen şimdi taşıyın.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Dilerseniz başvuruyu sizler için başvuru aşamasından, sonuç aşamasına kadar profesyonel ekibimiz gerçekleştirmektedir. e-Defter uygulamasına, sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr/ adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürleri ile onaylamaları gerekmektedir.

Pro Defter Uygulaması

Bir genel muhasebe yazılımında oluşturulmuş yevmiye verilerini alarak gerekli kontroller sonrası Elektronik Yevmiye Defteri ve Büyük Defter ile ilgili tüm işlemleri ilgili tebliğ ve kılavuzlara göre gerçekleştiren, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı, platform bağımsız bir uygulamadır